เหยื่อล่อกำจัดปลวกคืออะไร Archive

140

เหยื่อล่อกำจัดปลวกคืออะไร

เหยื่อล่อกำจัดปลวกคืออะไร การกำจัดปลวกโดยใช้เหยื่อล่อ ถือเป็นอีกวิธีที่เป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ซึ่งต่างจากการใช้สารเคมีฉีดบริเวณบ้าน นอกจากนี้การใช้เหยื่อล่อกำจัดปลวก ยังสามารถทำได้ไม่ยุ่งยาก ไม่รบกวนหรือส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้อยู่อาศัย นับเป็นการกำจัดปลวกที่สะดวกที่สุด การกำจัดปลวกโดยใช้เหยื่อล่อมีหลายแบบ แต่มีหลักการง่ายๆ คือการติดตั้งสถานีจำลองอาหารของปลวก แล้วล่อให้ปลวกมากินเหยื่อ หลังจากนั้นให้ปลวกนำสารเคมีในเหยื่อ (ซึ่งออกฤทธิ์ช้ากว่ายาฆ่าแมลงทั่วๆ ไป) ไปแพร่กระจายสู่ปลวกตัวอื่นๆ ในรัง ทำให้ปลวกจะมีจำนวนลดลงเรื่อยๆ จนทำให้ไม่สามารถสนับสนุนตัวเองได้ …