จำไปบอกช่าง! วิธีป้องกันปลวกก่อนสร้างบ้าน Archive

29

จำไปบอกช่าง! วิธีป้องกันปลวกก่อนสร้างบ้าน

จำไปบอกช่าง! วิธีป้องกันปลวกก่อนสร้างบ้าน การสร้างบ้านถือเป็นเรื่องใหญ่ นอกจากต้องใช้เงินจำนวนมากแล้ว ยังต้องใช้เวลาในการวางแผนและแก้ไขกันค่อนข้างนาน เพื่อให้เกิดปัญหาในเวลาต่อมาให้น้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยของตัวบ้านเอง หรือเรื่องระบบการวางท่อน้ำต่างๆ หลังจากสร้างบ้านเสร็จ.. ปลวกถือเป็นอีกปัญหาที่หลายบ้านมักประสบพบเจอกัน บางครั้งไม่เพียงแต่ทำลายบ้านอันเป็นที่รักของเรา แต่กลับลามไปถึงต้นไม้บริเวณบ้านอีกด้วย  ดังนั้นการป้องกันปลวกก่อนเริ่มสร้างบ้าน หรือขณะกำลังสร้างถือเป็นเรื่องใหญ่ ที่ต้องคอยระมัดระวังและดูแล ก่อนวางกระเบื้อง หรือจัดวางบันใด ควรลงน้ำยาป้องกันปลวกก่อน อาจเป็นในรูปแบบของยาเคลือบ เพื่อป้องกันไม่ให้ปลวกมากินและสร้างทางเดินในอนาคต …