กำจัดปลวกด้วยสารสกัดสมุนไพรปลอดภัยกันทั้งบ้าน Archive

614

กำจัดปลวกด้วยสารสกัดสมุนไพรปลอดภัยกันทั้งบ้าน

กำจัดปลวกด้วยสารสกัดสมุนไพรปลอดภัยกันทั้งบ้าน ประเทศไทยถือว่าโชคดีมากที่มีพืชสมุนไพรหลากหลายชนิดกระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และมีสมุนไพรที่มีสรรพคุณสามารถใช้กำจัดปลวกได้ดี เช่น ขมิ้นชัน เมล็ดน้อยหน่า สาบเสือ หญ้าแห้วหมู เปลือกมังคุด ไม้ฉำฉา โกงกาง สมุนไพรเหล่านี้ถ้าอยู่ในรูปของต้นพืชสมุนไพรจะไม่สามารถนำมาใช้กำจัดปลวกได้โดยตรง เพราะมีสารประกอบจำนวนมาก จึงจะต้องมีการสกัดออกมา เมื่อได้สารสกัดออกมาแล้วสามารถนำไปใช้ได้ทันที โดยมีคุณสมบัติไปมีผลทำลายวงจรชีวิตของปลวก ลดขบวนการย่อยอาหาร ยับยั้งการลอกคราบ ลดการฟักไข่ของนางพญา ตัดวงจรการสืบพันธุ์ทำให้ขยายพันธ์ต่อไปไม่ได้อีก …