การค้นหาปลวกในบ้าน Archive

184

การค้นหาปลวกในบ้าน

การค้นหาปลวกในบ้าน ปลวกนั้นเป็นแมลงที่มักจะเข้ามาอาศัยกัดกินโครงสร้างของบ้านเราอย่างเงียบเชียบ โดยที่เจ้าของบ้านไม่ทันได้สังเกตเห็นเลยในระยะเริ่มแรก ต่อเมื่อบ้านโดนโจมตีจนเสียหายแล้ว จึงจะสังเกตพบเห็น นับว่าปลวกนั้นถือเป็นภัยเงียบอย่างหนึ่ง ซึ่งเจ้าของบ้านไม่ควรมองข้าม สำหรับการป้องกันที่ดีทางหนึ่ง คือการหมั่นตรวจสอบสภาพของบ้านอยู่เป็นประจำ เพื่อหาร่องรอยความเสียหายอันอาจเกิดจากการโจมตีของปลวกได้ สำหรับขั้นตอนการตรวจหาร่องรอยของปลวกนั้น มี 2 วิธีที่นิยมกันคือ การตรวจแบบ Manual หมายถึงการไล่ตรวจตามจุดต่างๆ ของบ้าน ด้วยตนเอง การตรวจแบบนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้เรื่องของช่าง …